Kennisgeving Wkkzg regeling

Kennisgeving Wkkzg

Kennisgeving voor klanten van praktijk Amida
Yvonne Heijberg is geregistreerd voor de Wkkzg
Dit betekend dat Yvonne Heijberg

* Aangesloten is bij de geschilleninstantie zorggeschil
* Beschikt over een klachtenprocedure
* Op afroep beschikt over een klachtenfunctionaris
* Beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Yvonne Heijberg is hiervoor opgenomen in het gelaagd register van de NIBIG.

De eerste stap in een klachtenprocedure is dat de klacht eerst aan Yvonne Heijberg (Praktijk Amida) gemeld wordt. Op deze manier kan eerst besproken wat er aan de hand is en een mogelijke oplossing aangeboden worden.

Pin It on Pinterest