Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Amida; Natuurgerichte behandelingen voor vrouwen en Atelier Amida, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E- mail adres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Amida: Natuurgerichte behandelingen voor vrouwen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Amida, Atelier Amida, verwerkt uw persoonsgegevens, bijzondere of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief etc.
• Eis van de beroepsvereniging NIBIG i.v.m. wkkzg regeling
• Administratie plicht boekhouding en belastingdienst
• Praktijk Amida behandelt vanuit een holistische visie waarin de mens als geheel centraal staat om van uit deze visie te kunnen bepalen wat er uit balans is. Met als uiteindelijk doel balans te herstellen d.m.v. behandelingen, oefeningen, leef adviezen en ondersteuning op coaching niveau.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Amida en Atelier Amida zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk verplicht zijn vanuit de beroepsvereniging en administratie plicht van de belastingdienst.

Delen met anderen
Praktijk Amida en Atelier Amida deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Amida blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Amida en Atelier Amida gebruikt functionele en analytische cookies via cookiebot. Deze zijn bij google analystics geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkamida.nl . Praktijk Amida of Atelier Amida zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Amida en Atelier Amida neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkamida.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Amida, Atelier Amida, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Zuiderzeestraatweg 183 C
Postcode en plaats: 3849 AC Hierden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24392566
Telefoonnummer: 06-28921048
E-mailadres: info@praktijkamida.nl

Pin It on Pinterest